Aşk Yazıları – Aşk Sözleri

Direk

786
Direk

Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, zevce veya mülktür. Abdülgani Nablusi’ye göre, direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, zevce
veya mülktür. Direk, kelimelerin birbirleriyle olan ilgisinden
dolayı, gözyaşına yorumlanır. Mermer sütun faydalı veya şerefli
mal ya da kadındır. Eğer direk sert bir taştan olursa hor bir
kimsedir. Eğer direk adi taştan olursa o adam fikrinden çabukça
dönen ve sebatsız kimsedir. Direk ağaçtan ise o kimse güvenilmezdir.
Yerden göğe doğru bir çok direklerin uzandığını
görmek, o yerde İslâmiyet’i kuvvetlendirecek ve yayacak bir çok
âlimin bulunduğuna delâlet eder. Bir direğin yıkıldığını görmek,
eğer ağaçtan ise, ev sahibinin; mermerden ise, o memleket
büyüğü vali veya hâkimin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin
ölümüne delâlet eder. Bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğini
görmek, o yer idaresinin veya ev sahibinin değişeceğine
işarettir.
Direğin kaidesi ihtiyar kadınla tabir olunur. Rüyasında bir
direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını
veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla
evlenir, onun parasından faydalanır veya ihtiyar bir kadınla evlenmek
ister.
Rüyada direk görmek, dine delâlet eder. Gökten bir direk
indiğini görmek, Cenâb-ı Hakk’ın (C.C.) oranın devlet büyüğüne
bir arkadaş gönderdiğine delildir. Rüyasında birini direkle dövdüğünü
veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle
azarlamasına, o vuruştan yaralandı ise, zarar vermesi ile tabir
olunur. Bir rivayete göre bir direkle dövüldüğünü gören, işinden
çıkarılır.
Bir direğin gökyüzüne çıkarak kaybolması, yahut bir kuyuya
veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev direği ise, ev sahibinin;
cami direği ise imam veya müezzinin ölümüne delâlet
eder.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.