Aşk Yazıları – Aşk Sözleri

Rüya Tabiri – Ç –

Rüya Tabiri

Rüyasında çapari ile balık tuttuğunu gören kimsenin rızkı bol olur ve bu kimse hakkını zorla da olsa alır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyasında çapari ile balık tuttuğunu gören kimsenin rızkı bol olur ve bu kimse hakkını zorla da olsa alır.
Rüyada çanak ve çömlek yapanı görmek, dindar kadınlara yorumlanır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada çanak ve çömlek yapanı görmek, dindar kadınlara yorumlanır.
Rüyada görülen çamurcu, halkın ayıbını örten bir adamdır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada görülen çamurcu, halkın ayıbını örten bir adamdır.
Rüyada çalı-çırpı görmek, çok önemli olmayan can sıkıcı haberlerdir. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada çalı-çırpı görmek, çok önemli olmayan can sıkıcı haberlerdir.
Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye yorumlanır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye yorumlanır. Bir kimse ısınmak için ateş yaktığını görse, saltanata malik olur. Çakmakla sigara yakmak, bir vefasızlığa uğramayı ifade eder. Çakmak...
Rüyada görülen küçük taşlar, bozuk paralara, ilim ve şiir öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sıralamaya, Hacc'a, şeytanı taşlamaya ve üzüntüne yorumlanır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada görülen küçük taşlar, bozuk paralara, ilim ve şiir öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sıralamaya, Hacc'a, şeytanı taşlamaya ve üzüntüe yorumlanır. Topladığı taşları denize...
Rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, bazen da kabirlere yorumlanır. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, bazen da kabirlere yorumlanır. Çadırcıyı görmek bekâr olan kimsenin evlenmesidir.
Rüyada çuvaldız görmek, hanıma yorumlanır.  
Rüyada çulluk görmek, yeni biri ile tanışacağınıza işarettir.   Rüyada çulluk kuşu görmek, hayatınıza yeni birinin gireceğine yorumlanır. Rüyada görülen çulluk kuşu, evlenmeye, avlanan çulluk, habere ya da, çocuğa tabir edilmektedir. Kimi tabircilere göre ise çulluk kuşu, dedikoduya akıllı kimseye yorumlanmaktadır.
Rüyada çulluk görmek biriyle tanışmaya işarettir. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada çulluk görmek biriyle tanışmaya işarettir. Rüyada çulluk kuşu görmek size eş veya yardımcı olacak biriyle tanışacağınıza delâlet eder. Çulluk avladığınızı görmek, bir çocuğunuz olacağına ve bir haber alacağınıza delildir. Bazılarına göre: çulluk görmek, güzel, akıllı, zeki ve dedikodu
Rüyada çulha görenin, yolculuğu ve işindeki mihnet ve meşakkati çok olur. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada çulha görenin, yolculuğu ve işindeki mihnet ve meşakkati çok olur. Bazen de halkı çalışmaya gayret ve harekete teşvik eder. Rüyada çulhayı görmek, işlerin kolaylığına, elbiselere, yolculuğa, tereddüde yorumlanır. Bazen de çulhayı görmek hastanın ölümü ve...
Rüyada çukur kazılması, hile yapmaya tabirdir.   Rüyada birini içine atmak için çukur kazdığınızı görmek, hile yapılacağına ve hilenin kendinize döneceğine işarettir. Su yolu kazmak, geçim için hükümete başvurmaya, duvar dibi kazmak, mal sahibi olacağınıza, taş altı kazmak, kötü kimseye, maden kazmak, maden malı elde edeceğinize tabir edilmektedir.
Rüyada çukur doldurmak, rızkınızı iyi yolda harcayacağınıza tabir edilmektedir.   Rüyada çukur doldurduğunuzu görmek, hayra işarettir ve rızkınızı helal yolda kullanacağınıza işarettir. Bir çukuru evleri yıkarak doldurduğunuzu görmek, zulmedeceğinize tabir edilir. Çukur doldurmak aynı zamanda günah işleyeceğinize de işarettir.
Rüyada çukur görmek, zor günleri geride bırakıp ferahlamaya işarettir.   Rüyada çukur içinde yürüdüğünüzü görmek, sıkıntı ve zorluklardan sonra, feraha kavuşacağınıza tabir edilmektedir. Bazı yorumculara göre, rüyada çukur görülmesi hayra yorumlanmaz. Çukura düşüp çıkamadığınızı görmek, işlerinizin bozulacağına, çıktığınızı görmek, işlerinizin düzeleceğine, çukur kazmak işlerinizi ihmal ettiğinize, çukur doldurmak, tehlike atlatacağınıza,...
Rüyada çörek otu görmek, sağlığa işarettir.   Rüyada çörek otu, görülmesi, sağlığa ve mutlu olmaya tabir edilmektedir. Rüyada birinden çörek otu almak ya da vermek düşmanlık yaşayacağınıza işarettir. Çörek otu görmek, bozulan işinizin düzeleceğine, kimi tabircilere göre çörek otu, hayırlı değildir.