AskTurka.Com

Rüya Tabiri – Ö –

Rüya Tabiri

Rüyada birinden özür dilemek, sevilen bir insan olmanız ile yorumlanır Rüyada yapmış olduğunuz bir kabahat veya kabalıktan ötürü birisinden özür dilediğinizi görmek, arkadaşlarınız sizi çok sevdikleri için küçük boydaki kusurlarınızı hoş gördüklerine, birçok hareketlerinizin onlarca hoş karşılandığına delalet eder.
Rüyada birini özlemek, sevdiğiniz kişiyi uzun bir süre görememeniz ile yorumlanır Rüyada yakınlarınızdan birisini veya eskiden geçmiş olan bir hatıranızı yeniden yaşamak özlemini duymanız, arzuladığınız o hayatı daha bir müddet yaşayamayacağınıza ve görmek istediğiniz kimseyi de bir müddet göremeyeceğinize yorumlanır.
Rüyada özgür olduğunuzu görmeniz, sert bir kişiliğinizin olduğuna işarettir Rüyada özgürlükleri için çalışan ve mücadele eden bazı kimselerle birlikte hareket ettiğinizi görmek, aileniz içinde fazla baskılı ve sert bir kimse olduğunuza; ev halkını sıkı bir baskı ve disiplin altında bulundurduğunuza ve bunun sonunda çok pişman olabileceğinize, bazı hoş olmayan durumlarla...
Rüyada öykü yazmak, hile yapmak ile yorumlanır Rüyada öykü yada hikaye yazmak, mirasa, mesleği yazarlık olmayan kimsenin kitap yazması bildiği ile Amel etmemeye yahut haram mala,  Yazısının çirkin olduğunu görmek, günahlardan tövbe etmeye, yazısının güzel olduğunu görmek ise Allah yardımıyla dertlerinden kurtulacağına delalet eder.
Rüyada öykü kitabı görmek, maceralar ile tabir olunur Rüyada herhangi bir yaşlıdan hikaye dinlediğinizi veya kendinizin bir öyküyü kitaptan okuduğunuzu görmek veya bir çok kimselere bir hikaye anlatmak, başınızdan büyük bir macera geçeceğine; yahut bir olaydan dolayı bazı kimselerle tartışarak onlarla mahkemelik olacağınıza yorumlanır.
Rüyada övünmek mala işaret edebilir. Bir kimse rüyada kendisini herhangi bir şey için övündüğünü görmesi, rızkının artmasına, nimetinin çoğalmasına ya da elinin ve dilinin her tarafa uzamasına tabir edilebilir.
Rüyada örümcek ağı görmek, hileye işarettir Rüyada örümcek görmek, bir rivayete göre fakirliğe delalet eder. Evine örümcek ağı olduğunu gören, evinde aldatılmış olur. Evinde birçok örümcek görmek, zarurete düşmeğe; örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten kurtulmaya delalet eder.
Rüyada örümcek görmek, hileci bir kimse ile tabir olunur Rüyada örümcek görmek, yoldan sapmış, asi, suçlu, hileci, dolandırıcı, düzembaz, zayıf bir adamla tabir olunur. Bir örümceği öldürdüğünü gören, evinden bu sıfattaki bir adamı kovar.
Rüyada örgü yapan birini görmeniz, oldukça hayırlı işlerle tabir olunur Rüyada örgü yapan herhangi bir kimseyi görmeniz veya toplu olarak örgü yapılan bir imalathaneyi gezmeniz, hayırlı bir iş için aracı olmanıza işarettir.
Rüyada örtünmek yüce makama işaret edebilir. Bir kimse rüyada başını yahut elbise vs. gibi şeylerle örtündüğünü görmesi, rızık istemesine ve sevinmesine, yine o kişi için hasıl olacak hayırlı makama tabir edilebilir.
Rüyada örtü görmek, aile içi tartışmalar ile tabir olunur Rüyada bir şeyin üstünü örttüğünüzü görmek, sır saklamaya ve size anlatılan ve açıklanmaması gereken sözlerin başkalarına açıklanmaması için dikkatli bulunduğunuza, aileniz arasında bazı geçimsizlikten doğan küçük tartışmaların başkalarına aksetmemesine çalıştığınıza işarettir.
Rüyada örs görmek, kudret ile tabir olunur Rüyada örs görmek veya örste bir şeyler dövmek, kudret ve kudretinizin artacağına, sözlerinizin daha geçerli ve inanılır olacağına delalet eder. Rüyada örs görme kuvvetle, bir rivayete göre ağırlığı kadar malla tabir olunur.
Rüyada birşey örmek, yolculuk ile tabir olunur Rüyada herhangi bir şeyi ördüğünüzü görmek, yolculuk ile, çorap, fanila, kazak gibi şeyleri ördüğünüzü görmek, çevrenizde ki bütün fakirlere yardım edeceğinize, bir hayır cemiyetine bağışta bulunacağınıza işarettir. 
Rüyada örülü bir şey görmek, bazı konularda çevrenize yardımcı olacağınız ile tabir olunur Rüyada bir şeyi örülmüş olarak görmeniz, bir çok meseleleri çözmek için size başvurulacağına, ev halkının bazı problerinin çözümü için onlara yardımcı olacağınıza; mahallede meydana gelen bazı güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yine sizin yardımınıza başvurulacağına delalet eder.
Rüyada sıkı yönetimli bir yer görmek, işlerde ulaşılan başarı ile tabir olunur Rüyada memleketinizde sıkı yönetim ilan edildiğini bu yüzden bazı şartlara tabi olduğunuzu görmek, size bulunduğunuz işte geniş bir salahiyet verileceğine, yapmak istediğiniz işlerin hududunun genişleyeceğine; size bağlı olan personelin artırılacağına işarettir.