üLkücü Mesajları & En Güzel Bozkurt Mesajları

üLkücü Mesajları & En Güzel Bozkurt Mesajları
21 Nisan 2009 tarihinde eklendi, 1.439 kez okundu.

Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır
S.Ahmet Arvasi

Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir
Dündar Taşer

Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?..
Necip Fazıl

Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir
Ziya Gökalp

Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.

Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir
Ziya Gökalp

Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.

Uluna da bozkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Başın üzre sefil baykuş öttü bil!
Öz yurdunu iki pula sattı bil.

N. Yıldırım Gençosmanoğlu

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Sen bendini yıkan asi su,
Sen engel tanımayan rüzgar,
Sen Ergenekon dağından doğan güneş,
Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul
Senin adın TÜRK…

Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.

Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur..

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN
Ziya Gökalp

ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

H.Nihal Atsız

Etiketler:

üLkücü Mesajları & En Güzel Bozkurt Mesajları Konusuna 2 Yorum Yapıldı
 1. ahmet fatsa dedi ki:

  KEHF SURESİ
  93- İki seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu.
  94- Dediler ki: “Ey Zu’l-Karneyn, gerçekten Ye’cuc ve Me’cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?”
  95- Dedi ki: “Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım.”
  96- “Bana demir kütleleri getirin”, iki dağın arası eşit düzeye gelince, “Körükleyin” dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra:) dedi ki: “Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim.”
  97- Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler.
  98- Dedi ki: “Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin va’di geldiği zaman, O, bunu (demir dağını) dümdüz eder(oraya hapsedilen kullarına erittirir); Rabbimin va’di haktır.”
  ….. VE ERGENEKON DESTANI
  Aradan dört yüz yıl geçti.
  Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon’a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtla varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım.
  Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon’dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir.” Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı’nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.
  Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk’ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt’un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon’dan çıktılar.
  Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beğleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.
  Ergenekon’dan çıktıklarında Türklerin kaganı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine (Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler göderdi; Türkler’in Ergenekon’dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler’in buyruğu altına gire. Bunu kimi iyi karşıladı, Börteçine’yi kagan bildi; kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. Türk devletini dört bir yana egemen kıldılar…

  BEN BU BENZERLİKTEN FAZLA BİRŞEY ANLAYAMADIM…

  KEHF SURESİNDEN 7 AYET
  99.Biz o gün, bir kısmını bir kısmı içinde (asker-sivil-diğer mesleklerden ve sağcı-solcu-Türkçü vb.gibi farklı fikiri kesimlerdeki ergenekoncu kişileri) (harekete teşebbüs ve hazırlıkları içersinde yoğun faaliyette iken) dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Sur’a (kıyametin büyük alametleri de açığa çıkartılmakla ) da üfürülmüştür,(Allahın izni ile Hızır as. Vesilesi ile düğmeye basılarak dürüst kullar vesile kılınarak ) artık onların (elebaşları olan) tümünü bir arada (ceza evinde) toparlamışız.

  100.Ve o gün, cehennemi inkar edenlere (ateist-siyonist,yecücün zihin kontrolünde tuttuğu İnsanlık düşmanların mecücleri) tam bir sunuşla (yaptıkları faaliyetlerin tüm ayrıntılı binlerce sayfalık belgeli iddianameleri ile niyet ve yaptıklarını) sunmuşuz.

  101.Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi. (Kur’an’ı) dinlemeye katlanamazlardı. (camilerin bombalanması ,inançlı insanların imha edilmesi planları…

  102.İnkar edenler, Beni bırakıp (yüz binlerce emirleri altındaki insanları ve onları vatansever zanneden halkın çoğu) kullarımı veliler (kendi eylemlerine destekçi) edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız.

  103.De ki: “Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?”

  104.”Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar.”

  105.İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp-ettikleri(deşifre edilerek adalet huzuruna çıkartılmış,kurdukları büyük eylem planları) boşa çıkmıştır, kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız.

  EEY ANADOLU TÜRKLERİ VE İNSANLARI UYANIN…
  DEĞERLENDİRME:
  ERGENEKON DESTANI İLE KEHF SURESİNDE Allahın tanımladığı (Yecüc iblis cinlerin zihinlerini kontrol altına alıp mecüşleştirdikleri) kavim Kabalist Yahudi ve onların uşakları Ergenekonculardır. Anadolu Türkleri değildir ve olamaz…
  Tarihsel kayıtlar ve anlatımlarda yecüc-mecüc tanımlanırken;”Yecüc-mecüc” kelime anlamıyla ufak-tefek demektir. Kısa boylu insanlar için eskiden bu terim kullanılırmış. Çin ve Moğalistan dolaylarındaki insanlar, bilindiği gibi kısa boyludurlar. Bu iklimden kaynaklanmaktadır. Hunlularda, bu bölgeleri yurt edindikleri için, onlarda doğal olarak Çinliler gibi kısa boyluydular. Onlar fiziki olarak tanımlanırken yecüc-mecüc gibi deyimi kullanılmıştır. Ayrıca saldırgan ve istilacı tavırlarından dolayı da yecüc-mecücten (ufak-tefek) ve bozgunculuk yapan bir kavim anlamında bahsediliyor. Hunlular; bulundukları coğrafyadan dolayı kısa boyluydular, bu yüzden kendilerine yecüc-mecüc deniyordu. Bulundukları zaman içersinde o kadar bozgunculuk yapıyorlardı ki, Çinliler kendilerinden sakınmak için dünyaca meşhur Çin settini yapmak durumunda kalmışlardı.
  Biz yecüc-mecün bir ırk,bir soy olmadığını,sanki aşık-maşuk deyimi anlamında iblisi cinlerden küçücük boyutlardaki bir ırk olan ve yüksek sinerjili yecüc’lerin ;kendi etki ve emirleri altına alarak zihinlerini mecüş’leştirdikleri(tamamen kontrol altına aldıkları) İnsanlar olabileceğini düşünüyoruz.Zira Kef suresi 93.ayette bu tanımlanıyor sanki. Ve Zilkurneyn (as)ın “- İki seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. “deniliyor.Demek bu kavim iblisleşmiş dişi iblis yecüc cinlerin zihinlerini tamamen etkileri altına alarak mecüş’leştirdikleri insanları, bu nedenle de iblis yecüclerin emirleri dışına çıkmayıp onların emri ile hareket ettikleri ve böylece büyülenerek hiçbir sözü kavrayamayan zihinleri kontrol altına alınmış mecüşleşmiş durumda bir kavim durumunda oldukları anlaşılabiliyor.aşık-maşuk gibi adeta gözleri sevgilisinden başka hiçbir şey görmeyen sevgilisinin sözündan başka hiçbir söz dinlemeyen,iradelerini-zihinlerini adeta büyülenmişçesine birbirlerinin emirleri altına alan sevgililer gibi düşünülebilir.

  ERGENEKON DESTANI sanırız Anadolu Türklerinin destanı olamaz. bunu yecüc-mecüc zihniyetini taşıyan jenerasyon ve onların öğretilerini sürdüren Kabalistler tarafından yutturuyorlar kanaatindeyiz. Anadolu Türklerinin Böyle bir destanının Osmanlı geleneğinde olduğunu sanmıyoruz.Sabetayların ittihat ve terakki güruhunun oluşturduğu, belki yecüc- büyüsündeki mecücleşmiş (zihinleri kontrol altına alınmış Moğollar adına düzenlenmiş olan destanı; Anadolu Türklerinin destanı imiş gibi “gelecekte Anadoluda ırksal ayrışmaların temelini atmak amacı ile “Jön Türkler yapılanması altında planlı ve yecüc-mecüc ,kabalist öğretiler etkisi ile büyüledikleri idari kademedeki zaafı olan insanları da kullanmak sureti ile İçimize yerleştirmiş olabilirler. Çağ açıp, çağ kapatan, BİN yıldır İslam medeniyeti ve insanlığın bayraktarlığını yapan, yaralı kuşların dahi tedavisi için vakıf kuran büyük bir medeniyet sembolü Anadolu Türkleri Kehf suresinde ve Ergenekon destanında örtüşen yecüc-mecüc etkisindeki ZİHİN KONTROLLERİ BLOKE EDİLEN Ergenekon Moğolları-gibi olamaz…Seddin eritilmesi ile dünyaya yayılan iblis yecücün mecüşleştirdiklerive Anadoluya sızmış olan Ergenekon zürriyeti ;Vatan sevgisini imandan bilen Ülkücü kardeşlerimiz ne yazık ki kandırılıyorlar onları cini emellerine alet ediyorlar taşeron olarak kullanıyor kabalist yecüc-mecüc güruhu tarafından sanki…
  6 asırlık Hak ve adaletin yeryüzünde bayraktarı, Anadolu Türklerinin Cihan devleti Osmanlıyı Jön Türk (yecüşün zihinlerini esir aldığı mecüşler),İttihat ve terakki..vb.gibi oluşumlar ile birinci dünya savaşına sokan,Gelibolu yarım adasında yok ettiren,Cihan devletini mahveden, Allahuekber dağlarında yiğitleri yok eden, Pkk belasını oluşturup binlerce kınalı kuzularımızı öğüten,iktisaden ülkemizin belini kıran,Afganistan,ırak,Libya,Afrika ülkeleri ne ülkemizdeki Siyonist canilerin hava üstlerini kullandırtarak milyonlarca insanın kanını döktüren,kendilerine karşı çıkanları 28 şubat,balyoz,sarıkız,ayışığı…vs kodları ile yok etmeğe çalışan,ve çıkış yerleri olan Ergenekonu da kendilerine isim olarak takmaktan çekinmeyen iblis yecüclerin mecüşleştirdikleri insan kisvesindeki yaratıklar…Allahın hükmü tecelli etti ve ahir zamanda vaad ettiği dönem geldi-çattı..
  En doğrusunu Allah bilir.

 2. alperen dedi ki:

  aşk dilde konusu edilen söz parçası değildir alşlah için vatan için can vererek sevmektir ANALAR VAR İT DOĞURUR ANALARDIR BOZKURT DOĞURUR

Sayfa başına git